FAQ for barn og leker

Ofte kan det dukke opp spørsmål og funderinger når man handler på internett. Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene til vår kundeservice (FAQ - Frequently Asked Questions). Vi har kategorisert spørsmålene i menyen til venstre. Vi er alltid interessert i dine meninger og funderinger, og vi vil gjerne få høre hva du synes!

Allmenne spørsmål

Barn og leker

Hvordan kan dere selge leker så mye billigere enn i butikken?
Svaret er store volum, lave omkostninger og smarte logistikkløsninger. De fleste leketøysforhandlere har bare et fåtall kunder hver dag. Lekebutikkene har store marginaler på leker og spill for å dekke kostnader for husleie, personal, leketøyslager med mer.

Vi har lave kostnader ettersom vi for eksempel ikke har noen ”fysisk” butikk, og i stedet satser kun på internetthandel. Vi er fokuserte på å tilby best mujlige service av de lekene som etterspørres ved hjelp av eget lager av leker og å kontinuerlig se over vår logistikkløsning med våre leverandører. Målet er å kunne tilby den raskeste, enkleste og mest bekvemme måten å kjøpe leketøy og spill på.
Selger dere kopier av leker?
Svaret er nei. Ansvaret for at produktene oppfyller gjeldende krav og lovgivning hviler på produsenten og det er kjemikalieinspeksjonen som utfører kontroller. Alle våre leverandører og produsenter er velkjente på det europeiske markedet og alle produkter som selges hos oss er utførlig kontrollert og oppfyller alle krav under rådende lovgivning.

Farlige mykgjørere, såkate ftalater er et sekkebegrep for en gruppe kjemiske stoffer som blant annet finnes i mykplast, dog ikke i hardplast. Det gjør at ftalater kan finnes i både leker og andre produkter for barn. På grunn av risiko for skader fra eksponering av ftalater finnes det lovgivning om begrensing av ftalater.

Lovgivningen er felles for hele EU/EØS og de tre farligste ftalatene er totalforbudt (DHEP, DBP og BBP) i hele EU, Norge, Island og Liechtenstein. Ytterligere tre ftalater (DINP, DIDP, DNOP) er forbudt i gjenstander som barn kan putte i munnen.
Hva innebærer løvemerket?
Løvemerket er et symbol som borger for høyest mulige kvalitet for design og produksjon av leketøy. Løvemerket eies av BTHA (The British Toy and Hobby Association) og får bare benyttes av medlemmene som er med i organisasjonen.

BTHA har mer enn 150 medlemmer som til sammen utgjør mer enn 95% av de britiske leketøysprodusentene. BTHA har også blitt en sterk kraft i hele Europa og et måleverktøy for mesteparten av den europeiske leketøysproduksjonen. Kjente medlemmer hos BTHA er Mattel (FisherPrice, Barbie) Lego, Brio med flere.

Sammen med sine medlemmer arbeider BTHA med å opprette retningslinjer for leketøysproduksjong. De setter høye sikkerhetskrav og arbeider med etiske spørsmål angående markedsføring og forfalsking av produkter. Ved å merke et produkt med løvemerket opplyser man og garanterer sine forbrukere at den aktuelle leken er sikker, original og av absolutt høyeste kvalitet. Merket har vært benyttet på det europeiske markedet siden 1989.
Hva innebærer CE-merket?
At en leke er CE-merket innebærer at produsenten forsikrer at leketøyet oppfyller EUs felles krav på helse og sikkerhet, samt at leken følger leksetøysstandarden SS-EN 71-1:1999. Leken skal også være merket med produsentens eller importørens navn alternativt merkevare. Les mer om CE-merking her… (www.cemarkning.nu)
Hva innebærer advarselssymbolet med en liten baby?
Visse leker kan være direkte farlige for mindre barn. Symbolet med en liten baby er et advarselsymbol og en aldersmerking som betyr at leken er ”Ikke passende for barn under tre år”. En advarseltekst bør alltid følge med ved kjøp av disse aldersmerkede produkter.

Vår FAQ er under konstruksjon, så still øvrige spørsmål til vår kundeservice og du får svar innen 24 timer.
Vis alle LEGO Vis alle Mulle Vis alle B Beez Vis alle WOW! Vis alle Happy Pets Vis alle Steffi Love Vis alle AGU Vis alle Cry Babies