Integritetspolicy

Shopping4net sin integritetspolicy

Ansvar og overgripende informasjon

Shopping4net AB (Shopping4net), Mediavägen 4, 438 91 Landvetter, orgnr: 556823-3604, er personopplysningsansvarlig for de personopplysninger som innhentes og behandles av Shopping4net. Vi følger Personopplysningsloven (PUL), SFS 1998:204 som erstattes av det nye EU-regelverket GDPR (Personvernforordning) aktiv fra 25 mai 2018

Vi er gjennom å følge ovenstående regelverk ansvarlige for hvordan vi lagrer og behandler de personopplysninger du legger igjen hos oss som navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer samt e-postadresse. Vi kommer til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere dine innkjøp, analysere dine kjøp fra oss for å skreddersy og bedre tilpasse våre tilbud til deg gjennom ulike kommunikasjonsmuligheter samt for å kunne utvikle og forbedre våre produkter og tjenester.

Som et ledd i vår markedsføring analyserer vi ulike opplysninger; personopplysninger, dine innkjøp og din aktivitet på våre sider samt gjennom ulike samarbeidspartnere kan vi også følge dette på andre eksterne sider/plattformer.
Vi kommer eventuelt til å behandle dine personopplysninger med hjelp av ulike analyseprogram/tjenester og samarbeid for å skape mer relevante og tilpassede annonser og tilbud som du ser eller får samt for å kunne utvikle produkter og tjenester eller for å verdilegge ditt bruk av vår side og for tjenester i tilknytning til sideaktiviteter og bruk av internett.

Når vi kan dele dine opplysninger
Dine personopplysninger kan bli gitt eller kontrolleres med ulike samarbeidspartnere for analyse, sikring av adresseopplysninger eller for markedskommunikasjon. Vi deler kun dine personopplysninger når det er et krav fra loven eller øvrig når det er tillatt i loven. Vi kan i visse tilfeller bruke et personopplysningsansvarlig som hjelper oss med vår markedsføring eller for å håndtere ulike avtaler og/eller bestillinger. De som hjelper oss i disse situasjonene kan være transport- og logistikkselskap, bank- og kredittkortselskap eller leverandører innen markedsføring. I slike tilfeller har vi inngått en avtale for personopplysningsansvarlig som forsikrer om at det finnes sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine opplysninger.
Dine personopplysninger kan også blir gitt ut til og behandles av vårt moderselskap CBolaget i Landvetter AB, deres øvrige datterbolag.

Lagring og lagringstid
Vi kan spare dine personopplysninger i opp til tre år etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt for ulike markedsføringsårsaker i henhold til ovenfor.
Vi ser deg som en kunde i samband med ditt kjøp, gjennom den tiden som du avbetaler på dine kjøp, abonnerer på eller bruker noen av våre produkter/tjenester, bruker noen av våre tjenester på vår side eller bruker noen av våre applikasjoner. Vi ser på deg også som en kunde under tiden som eventuell garantitid løper på produkt(er) som du har kjøpt av oss.

Innsamling av opplysninger og samtykke
Gjennom kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment, søknad om kreditt, registrering av brukskonto hos oss, registrering for mottak av sms- eller e-postmarkedsføring, bestilling av abonnement eller overvåking av produkter og/eller nedlastning av noen av våre applikasjoner samtykker du til slik behandling av dine personopplysninger som angitt ovenfor. Du kan helt eller delvis ta tilbake ditt samtykke gjennom skriftlig melding til oss på den nedenfor angitte adressen.

Dine rettigheter/kontakt oss
Vi bruker dine personopplysninger på grunn av ditt samtykke men du har rett til å dra tilbake ditt samtykke når som helst. Om du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes til for eksempel e-post markedsføring, sms eller lignende kan du avregistrere deg fra disse markedsaktivitetene alternativt kontakte vår kundeservice på 800 17 091 eller maile på info@shopping4net.com
Du som kunde har rett til å vite hvilken informasjon vi har spart om deg. Du har også rett til å endre eller få opplysninger slettet med støtte av GDPR fra 25 mai 2018. Dette kan gjøres med forbehold om passende lov gjennom å skrive til oss på Shopping4net AB, Att: Kundeservice, Mediavägen 4, 438 91 Landvetter og skrive om ditt ærende. Behandlingstiden kan være opp til 6 måneder avhengig av ditt ærende

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne Integritetspolicyen når som helst, i den utstrekning endringene er nødvendige for å ordne på forstyrrelser eller for å oppfylle nye juridiske eller teknologiske krav.