FAQ for avdelingen for blekkpatroner og toner!

Når man handler på internett, dukker det ofte opp spørsmål og funderinger. Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene til vår kundeservice (FAQ - Frequently Asked Questions). Vi har kategorisert spørsmålene i menyen til venstre. Vi er alltid intresserte i dine synspunkter og funderinger, og vil gjerne få høre hva du synes. Kontakt oss gjerne!

Allmenne spørsmål

Å finne produkt

Hvordan finner jeg det produktet jeg leter etter?
Via søking Det finnes en rekke måter å finne produktet du leter etter på. Du kan søke på skrivermodell, artikkelnummer, produsent eller via fritekst. Du kan også gå via navigasjonstreet til venstre på hjemmesiden.

Via navigasjonstre Til venstre på skrivertilbehøravdelingens hjemmeside er det et lilla navigasjonsfelt. I feltet finner du forskjellige alternativ som blant annet blekkpatroner og toner. Klikk på ønsket alternativ, så åpnes en liste over produsenter (Brother, Canon, Epson, HP m. fl.) Klikk på ønsket alternativ, for eksempel HP.

Til høyre åpnes en side der du blir bedt om å velge skriverfamilie. HP har et antall skriverfamilier, og et eksempel er ”Deskjet”. Klikk på ønsket skriverfamilie (for eksempel Deskjet) så åpnes en ny liste der du blir bedt om å velge skrivermodell.

HP har flere ulike skrivermodeller som innordnes under en rekke familier. I Deskjet-familien er det mange ulike modeller, og en av dem er HP Deskjet 930C. Klikk på ønsket skrivermodell (for eksempel HP Deskjet 930C).

Nå åpnes en produktliste med alle produkter som kan brukes til den valgte skriveren (HP Deskjet 930C).
Jeg finner ikke skriveren min? Hva gjør jeg?
Hvis du ikke finner skriveren din, så er det et spesielt felt du kan fylle i på hjemmesiden. Til venstre på skrivertilbehøravdelingens hjemmeside er det et lilla navigasjonsfelt. I feltet finner du ulike alternativ som blant annet blekkpatroner og toner. Klikk på ønsket alternativ, så åpnes en liste over produsenter (Brother, Canon, Epson, HP med flere.) Klikk på ønsket alternativ, for eksempel HP.

Til høyre vises nå en side der du kan fylle i skriverens fulle betegnelse og din e-postadresse. Vi behandler disse forespørslene løpende, og forsøker å finne ønskede produkter så fort som mulig. Når vi har fått inn aktuelle produkter får du en e-mail til oppgitt e-postadresse.

Blekkpatroner

Hvordan fungerer blekkstråleteknikken?
Blekkpatroner er små beholdere med blekk som benyttes i såkalte blekkstråleskrivere. Et lite munnstykke går tvers over papiret, og ved alle punktene som skal fargelegges, blir det sprøytet en liten dråpe mot papiret. Når en rekke er fargelagt, blir arket matet fram, hvoretter neste rekke fargelegges. Det finnes to metoder som brukes i blekkstråleteknikken. Enten har man en kontinuerlig stråle med dråper som sprøytes i vei mot papiret, eller så sprøytes det dråper kun mot punkter på papiret som det skal trykkes på. I begge metodene lades dråpene og styres deretter av et elektrisk felt for å havne på rett sted på papiret. Dråpestørrelsen varierer mellom produsentene (Canon, Epson, HP, Lexmark med flere) men bruker å være rundt 10 mikrometer i diameter.
Er blekkpatroner og toner ferskvare?
Både blekkpatroner og tonere har en "best før"- dato. For alle produkter hos Printerink4net gjelder to års forbrukstid fra produksjonsdato. Hos OEM-produkter er det betydelige forskjeller i merkingen hos de ulike leverandørene. Generelt kan det dog sies at sjansen for å få et gammelt produkt i forsendelsen er svært liten. Det sørger våre strenge innkjøpskrav for.

KMPs produkter har en merking som forteller når og hvor produktet er produsert. Ved å legge til to år får man fram utgangsdatoen for produktet. Produksjonsdatoen angis enten direkte på produktet eller på en etikett som er klistret på produktet. Merkingen består av fem sifre, for eksempel 620.33. Det første sifferet (6) angir hvilket år produktet er laget. De to følgende sifrene (20) står for aktuell produksjonsuke. Det fjerde sifferet (3) er hvilken dag i uka produktet ble laget, og det femte og siste sifferet (3) sier hvilken fabrikk som har laget produktet. Utgangsdatoen for et produkt med merkingen 620.33 er altså onsdag, uke 20, 2008 (2006 + 2 år).
Hva er pigmentert blekk?
Generelt sett finnes det to typer blekk, vannbasert og oljebasert. Førstnevnte kalles ofte ”dyeblekk” og det andre ”pigmentert blekk”. Dyeblekk har litt større fargeomfang, men gir ofte et uekte inntrykk og har svært kort holdbarhet, i verste fall bare et par måneder. Dyeblekk er ikke UV-resistent, hvilket gjør at utskriftene blekner. Pigmentert blekk gir naturtro hudtoner og toneoverganger. Blekket er også svært langlivet, og med rett oppbevaring og utskrift kan utskriftene faktisk ha lengre levetid enn tradisjonelle fotografier. Pigmentert blekk er både UV- og vannresistent, og det bidrar til den lange levetiden.
Hva er en fotopatron?
En fotopatron er en blekkpatron som inneholder pigmentert blekk. Fotopatronene finnes både for farger og for svart avhengig av hvilket skrivermerke det dreier seg om. Fotopatronene finnnes i en del skrivere som ofte går under navnet fotoskrivere, og i disse er det mulig å bytte fra vanlige dyeblekkpatroner til fotoblekkpatroner.
Hvilke patroner gir høyest utskriftskvalitet?
Takket være den svært høye kvaliteten på KMPs produkter blir kampen om hvilke patroner som gir høyest utskriftskvalitet (original eller kompatible) uavgjort. Helt klart er det dog at de litt billigere kompatible produktene presterer minst like bra som de dyrere originalproduktene. Så hvorfor ikke teste et KMP-produkt neste gang du bytter forbruksmateriell i din skriver? Med gode garantier og lavere pris er det ingenting å tape.

KMP

Hva er KMP?
KMP AG er et verdensledende selskap innenfor forbruksmateriell for skrivere, kopieringsmaskiner og fakser. Moderselskapet ligger i Eggenfelden i Tyskland. Produksjonen foregår på flere steder i Europa: i England, Tyskland, Italia, Polen og Tsjekkia. Ingenting produseres i Asia (Kina, Taiwan, Singapore). Dette for å sikre absolutt høyeste kvalitet. KMP ble grunnlagt i 1988 og har drøyt 500 ansatte i Europa.

KMP er sertifisert til Quality Management System, DIN EN ISO 9001:2000. Dette gjenspeiler stor pålitelighet og god tillit til varemerket. ISO 9001:2000 er en internasjonalt anerkjent standard og et kraftfullt ledelsesverktøy som skaper engasjement rundt kvalitet. ISO 9001:2000 stiller krav på blant annet selskapsledelsens ansvar, ressurshåndtering, produktutvikling, samt målinger, analyse og produktforbedring.
Hvorfor skal jeg velge KMP?
KMP står for høyeste kvalitet til beste pris. Ved å kjøpe et KMP-produkt kan du som kunde spare 50 % av utskriftskostnaden uten å fire det minste på kvaliteten. KMPs produkter er strikt kontrollerte og har gjennom årene vunnet mange testseiere. Som en trygghet tilbyr KMP fordelaktige garantivilkår… for både sine produkter og for maskinene som produktene brukes i.
Hvordan kan prisene på KMPs kompatible produkter være så lave?
Det som er mest avgjørende for prisen er produksjonskostnaden og på hvilket område den respektive produsenten satser på å hente sin fortjeneste.

OEM-produsenter har svært lav fortjeneste (i visse tilfeller ingen i det hele tatt) når de selger sine skrivere. Dette gjør at fortjenesten må tjenes inn på andre områder for at produsentene skal klare å nå sine høye fortjenestemål. I gjennomsnitt bruker en eier av en skriver mellom 2000 – 10 000 NOK pr. år på forbruksmateriell avhengig av hvor mye skriveren brukes. Dette gjør at en OEM-produsent tjener drøyt 60 – 80 % av sine inntekter på forbruksmateriellet til skriveren. For å oppnå fortjeneste må derfor prisen på forbruksmateriell være så høy at det veier opp tapet eller den lave inntjeningen på salget av skrivere.

KMP som kun produserer kompatibelt forbruksmateriell under egne patenter har ingen fortjenesteproblem på lik linje med OEM-produsentene. KMP har en svært kostnadseffektiv og kvalitetskontrollert produksjon, noe som gir en meget høy produksjonsstandard til en relativt lav pris. Man satser mye på forskning og utvikling, men behøver ikke å balansere for å oppnå fortjeneste. Derfor er prisene lavere på KMPs produkter enn for tilsvarende OEM-produkter.
Er kvaliteten virkelig like høy på et KMP-produkt som på et originalprodukt?
Svaret er ja. Ifølge en rekke testseiere gjennom årene er det tilfeller der KMPs produkter også har overtruffet OEM-produktene i både kvalitet, pålitelighet og pris. Les mer om KMPs testseiere på www.kmp.com. Det som sikrer den høye kvaliteten er KMPs egen forsknings- og utviklingsavdeling. Her jobber kjemikere og ingeniører med å skape alle komponenter som inngår i de ulike produktseriene. Man utvikler og produserer for eksempel blekket i patronene, tonerpulveret i laserkassettene, plastdetaljene i produktene og de høyteknologiske mikrochipsene. Man utvikler til og med nødvendige spesialmaskiner for produksjon og distribusjon. KMP arbeider utelukkende etter egne patentløsninger og tilbyr derfor fordelaktige garantier. Blant annet garanterer KMP at deres produkter er 100 % kompatible, samt at produktene ikke skader din skriver.

Mye av KMPs produksjon er automatisert, noe som bidrar til å garantere en høy produksjonsstandard og beste kvalitet. Alle produksjonsstandarder stiller høye krav på både produksjonsmetoder og sluttprodukt. For eksempel kreves det full automatisering av farge- og termotransferbåndsproduksjon, prosessovervåket påfylling av blekkpatroner, samt UV- og vannresistente utskrifter med pigmentert blekk.

Original og kompatibelt

Hva er et originalprodukt?
Et originalprodukt er et merkeprodukt som er produsert av en såkalt OEM-produsent (Original Equipment Manufacturer). Eksempler på OEM-produsenter er Canon, Epson, HP og Lexmark. Kort sagt er selskapene som utvikler og selger selve skriveren OEM-selskap, og alle deres produkter er således original-/OEM-produkter. Det er OEM-produsentene som setter standardene for sine produkter og spesifiserer kravene på kvalitet og pålitelighet.
Hva er et kompatibelt produkt?
Et kompatibelt produkt er en nyprodusert vare som er beregnet for å erstatte et OEM-produkt. Kompatible produkter er spesielt utviklet for å møte eller til og med overgå de høye kravene på kvalitet og pålitelighet som OEM-produsentene (originalprodusenter) setter. Ordet kompatibel betyr egentlig bare at produktet er et alternativ til et som oftest dyrere OEM-produkt.
Hva er forskjellen mellom et kompatibelt produkt og en piratkopi?
Kompatible produkter og piratkopier blir ofte omtalt som om det er det samme. Det er helt feil. Alt handler om patenter og hvem som eier retten til saker og ting. Det finnes to typer kompatible produkter, og det er enten produkter med patentbeskyttelse eller produkter uten. En piratkopi er et kompatibelt produkt som mangler patentbeskyttelse og som er en dårligere og ulovlig kopi av et OEM-produkt. KMP produserer alle sine produkter under egne patenter og slipper ingen produkter på markedet som selskapet ikke kan forsvare ved en eventuell anklage om patentbrudd.

Sikkerhet og garantier

Kan bruk av kompatible patroner skade skriveren min?
Nei! KMPs produkter er produsert under de aller strengeste kontroller. Prestanda og pålitelighet er minst like høy eller overtreffer originalproduktene. Om, mot formodning, et produkt skulle vise seg å være i stykker, tilbyr KMP et erstatningsprodukt eller full erstatning av innkjøpsprisen.

Videre garanterer KMP at patronene ikke vil skade eller svekke prestanda hos skriveren eller kopieringsmaskinen. I det usannsynlige tilfelle der et KMP-produkt viser seg å ha skadet en skriver eller kopieringsmaskin, vil KMP kompensere for reparasjonskostnaden, dog begrenset til den dagsaktuelle verdien på maskinen. Garantien gjelder ikke for eventuell tapt inntekt som er forårsaket av skade på skriveren eller kopieringsmaskinen.

Garantien gjelder ikke hvis patronen ikke er brukt i samsvar med KMPs instruksjoner eller om den er skadd på noe vis eller om instruksjonene til skriveren ikke er blitt fulgt. Les mer om KMPs garantivilkår…

Toner

Hvordan fungerer laserteknikken?
Tonere er plastkassetter med fargepulver ment for bruk i en laserskriver. En laserskriver er bygget opp rundt den såkalte xerografiske prosessen. Denne prosessen innledes med at et rør lades opp positivt eller negativt. Hvilken type ladning som brukes varierer mellom ulike fabrikat (Canon, HP, Xerox, Brother m.fl.). Videre i prosessen vandrer en laserstråle over røret og lader ut områdene som det skal trykkes på eller ikke trykkes på. Røret snurrer, og takket være ladingen fester toneren seg (små fargepartikler) på røret. Deretter lades papiret opp til et høyere statisk ladingsnivå enn røret, og når papiret passerer, flytter toneren seg fra røret til papiret. For å fiksere toneren på papiret varmes den opp og valses på. Toneren brennes fast i papiret med en temperatur på ca 200 grader Celsius.
Vis alle HP Vis alle KMP Vis alle Brother Vis alle Epson